Tuyển dụng

Vị trí dành
cho bạn

Bạn muốn làm việc trong lĩnh vực hành chính, vận tải, sản xuất hay hậu cần?

Dù ở vị trí nào, chúng tôi đều có vị trí phù hợp cùng với nhiều cơ hội nghề nghiệp trong ngành xuất nhập khẩu thực phẩm năng động và phát triển nhanh chóng.

Kim Phi đem đến môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết cùng thu nhập hấp dẫn với nhiều cơ hội phát triển tiềm lực cá nhân.

Hãy cùng bắt đầu một hành trình mới đầy nhiệt huyết của chính bạn cùng Kim Phi Asiafood GbmH!

Vị trí tuyển dụng

Tài xế xe tải

beschreibung

Kế toán

beschreibung

Công nhân nhà máy

Beschreibung

Bắt đầu với Kim Phi